รุ่นและราคา
Retail Floor Planner
ผลลัพท์ที่ดีที่สุดด้วยความสมดุลของแผนผังร้านค้า
เปรียบเทียบความแตกต่างของ Retail Floor Planner
Retail Floor Planner มีการใข้งานได้ทั้งหมด 3 เวอร์ชั่น มีรายละเอียดด้านล่างเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ

   
เป็นที่นิยม

 
 
Analyst

Enterprise

Enterprise +
 
€1500
ต่อ ผู้ใช้ ต่อปี
ราคาสำหรับผู้ใช้หลายคน


€2500
ต่อ ผู้ใช้ ต่อปี
ราคาสำหรับผู้ใช้หลายคน


€2950
ต่อ ผู้ใช้ ต่อปี
ราคาสำหรับผู้ใช้หลายคน

เงื่อนไขสำหรับการเลือกแบบด่วน    
 • ใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อเลือกสินค้าและกำหนดการจัดเรียง
V V V
 • วิเคราะห์แบบแปลน (floorplans)
V V V
 • สร้างและปรับแต่งแบบแปลน (floorplans)
  V V
 • เชื่อมโยงกับระบบไอทีและระบบปฎิบัติการ
    V
กลุ่มเป้าหมายหลัก    
 • งานขายและการตลาดที่ทำงานเกียวข้องกับร้านค้า
V V V
 • ไม่จำเป็นสำหรับพนักงานประจำ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการพื้นที่แต่มีงบประมาณที่จำกัด
V V V
 • ผู้ที่ต้องการสร้างและสื่อสารการวางเลย์เอ้าท์ร้านค้า (store layout) อย่างมีประสิทธิภาพ
  V V
 • ผู้ที่ต้องการประเมินและมองเห็นภาพผลการดำเนินงานทางการเงินของร้านค้าได้
V V V
 • ผู้ที่ต้องการซูมเข้าบนแผนชั้นวางจากเลย์เอ้าท์ร้านค้า (store layout) ได้
V V V
 • ผู้ที่ต้องสร้างและดูแลแบบแปลน (floorplans) เป็นจำนวนมาก และกำลังมองหาประสิทธิภาพ
  V V
 • ต้องการเชื่อมโยงกับระบบไอทีอื่นๆ
  V V
การจัดจำหน่าย และการใช้งาน    
 • การสร้างแผนผังร้านค้าที่มี
  V V
 • สิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรือเสาของร้านค้า ให้เห็นองค์ประกอบจริงๆ ของร้านค้า
  V V
 • ของที่ติดตั้งชนิดต่างๆ (เช่น ชั้นวางติดผนัง แนวของชั้นวางสินค้า พาเล็ท เป็นต้น)
  V V
 • ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นตัวหนังสือหรือรูปภาพ (เช่น เครื่องบันทึกเงินสด ประตู เป็นต้น)
  V V
 • ลูกศรและแท่งวัดเพื่อสื่อสารมิติหรือขนาด
  V V
 • หมวดของสินค้าในสีที่แตกต่างกัน เพื่อใช้สื่อสารกลยุทธ์การจัดวางสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
  V V
 • ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวัสดุของชั้นวางต่างๆ เช่น ชั้นวางสินค้า ตะขอแขวนสินค้าแบบบาร์ เป็นต้น
  V V
 • ใช้ภาพทางเทคนิคเป็นภาพพื้นหลัง เพื่อสร้างร้านค้าขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
  V V
 • การเชื่อมโยงพลาโนแกรมหรือข้อมูลโดยละเอียดอื่นๆ ไปยังหมวดสินค้า
  V V
 • การเชื่อมโยงพลาโนแกรม ร่วมกับ Retail Shelf Planner และ Retail Merchandising Center
    V
 • “เจาะลึก” ในระดับรายละเอียดเมื่อพลาโนแกรมถูกเชื่อมโยงแล้ว
V V V
 • นำเข้าและนำข้อมูลออกโดยผ่านโปรแกรม Excel
V V V
 • การนำเข้าข้อมูลหมวดสินค้าผ่าน Excel
V V V
 • การใช้ภาษา ดัตช์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน เกาหลี สเปน หรือ โปรตุเกส สำหรับหน้าจอผู้ใช้งาน
V V V
การแลกเปลี่ยนข้อมูลพลาโนแกรม    
 • คุณสมบัติของข้อมูลที่ส่งออกมา (output) ที่ง่ายแต่ทรงพลังเพื่อใช้ในการสื่อสารพลาโนแกรม
  • คัดลอกไปยัง Clipboard
  • การจัดหน้าเอกสารอย่างง่ายด้วยแบบแปลน (floorplan) แบบเต็มในหนึ่งหน้า การจัดหัว/ท้าย และโลโก้
V V V
 • วิธีการขั้นสูงในการสื่อสาร ผ่านการเชื่อมโยงกับ PowerPoint
  • แยกพลาโนแกรมเป็นหลายหน้า
  • มุมมองการวิเคราะห์ไฮไลท์ของแบบแปลน (floor plans)
V V V
รายงาน    
 • คุณสมบัติของข้อมูลที่ส่งออกมา (output) ง่ายแต่ทรงพลัง เพื่อใช้สื่อสารแบบแปลน (floorplans)
  • การจัดเรียงสินค้า (เช่น การจัดสินค้าต่อสิ่งติดตั้ง)
  • พื้นที่ที่ถูกจัดสรรสำหรับแผนก หมวดสินค้า ฯลฯ
  • วัสดุติดตั้งที่ต้องการ
V V V
 • รายงานขั้นสูงผ่านเท็มเพลทของ Excel (Excel Template) เช่น
  • ประสิทธิภาพของหมวดหมู่เทียบกับพื้นที่ที่จัดสรร
  • ประสิทธิภาพของแผนก กลุ่มผลิตภัณฑ์ หมวดหมู่ เทียบกับอดีต / วัตถุประสงค์ / ร้านค้าที่คล้ายกัน / ...
V V V
 • สร้างรายงาน / วิเคราะห์เลย์เอ้าต์ร้านค้าต่างๆ
V V V
การวิเคราะห์และการเพิ่มประสิทธิภาพ    
 • ความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยภาพเพื่อทบทวนแผนผังของพื้น และการแบ่งประเภทตามตัวแปรที่ต่างกันไป ได้แก่ ยอดขาย กำไร ความเคลื่อนไหว และอื่นๆ
V V V
 • ตารางสรุปสถิติเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผังร้านค้าปัจจุบันกันอีกสององค์ประกอบ (เช่น ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้ว วัตถุประสงค์ ร้านค้าที่คล้ายกัน เป็นต้น)
V V V
 • สามารถลบข้อมูลทางการเงินที่ไม่ต้องการออกจากพลาโนแกรมได้
  V V
ฐานข้อมูลกลางที่ใช้ร่วมกัน (ทำงานร่วมกับฐานข้อมูลการจัดจำหน่ายสินค้า)    
 • การโหลดแบบแปลน (floorplan) และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลการจัดเรียงสินค้า
V   V
 • การบันทึกแบบแปลน (floorplan)
    V
 • การนำเข้าข้อมูลหมวดสินค้าจากฐานข้อมูลการจัดเรียงสินค้า
    V
 • การใช้ข้อมูลหมวดสินค้าในฐานข้อมูลการจัดเรียงสินค้าสำหรับห้องสมุดหมวดสินค้า
    V
 • การนำเข้าข้อมูลทางการเงินจากฐานข้อมูลการจัดจำหน่ายสินค้า
V   V
 • การเชื่อมโยงพลาโนแกรมกับแบบแปลน (floorplans) โดยอัตโนมัติ ผ่าน (via Retail Shelf Planner และ Retail Merchandising Center )
    V