วิเคราะห์
Retail Floor Planner
ผลลัพท์ที่ดีที่สุดด้วยความสมดุลของแผนผังร้านค้า
ตัวอย่างการวิเคราะห์ทางการเงิน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ทางการเงินจะแสดงให้เห็นความสามารถของ Retail Floor Plannerในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการบริหารพื้นที่และจำนวนสินค้าที่สมดุล

วิเคราะห์บน/ล่าง
ตัวอย่างด้านขวาแสดงสีเขียวสำหรับสินค้าที่มียอดขายดีคิดเป็น 20% ของยอดขายทั้งหมด และแสดงเป็นสีแดงสำหรับสินค้าที่มียอดขายต่ำคิดเป็น 20% ล่าง

ในการวิเคาระห็นี้สามารถใช้ตัวแปรได้หลากหลาย เช่น ยอดขาย, กำไร, ความเคลื่อนไหวสินค้า ทั้งจำนวนเต็มและเปอร์เซ็นต์

การวิเคราะห์นี้ช่วยให้ตรวจสอบพื้นที่ที่มีค่าสูงสุด (พื้นที่ในระดับสายตา) ในการวางสินค้าที่มีความสำคัญสูงสุด
Retail Floor Planner floorplan
การวิเคราะห์สูง/ต่ำ
การวิเคราะห์ผลประกอบการปัจจุบันเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยเป้าหมายอาจเป็นงบประมาณ, ผลประกอบการในช่วงเวลาก่อนหน้า หรือเทียบกับร้านที่ใช้อ้างอิง

สีจากการวิเคราะห์มีดังนี้:
  • แดงเข้ม: ต่ำกว่าเป้าหมายอย่างรุนแรง
  • แดง: ต่ำกว่าเป้าหมาย
  • ขาว: พอดี
  • เขียว: สูงเกินกว่าเป้าหมาย
  • เขียวเข้ม: สูงเกินเป้าหมายอย่างรุนแรง
สามารถเลือกตัวแปรที่หลากหลายในการวิเคราะห์เช่น ยอดขาย, กำไร ฯลฯ
Retail Floor Planner floorplan

จตุภาควิเคราะห์
ในตัวอย่างนี้ใช้สองตัวแปรในการวิเคราะห์คือกำไรและความเหลื่อนไหวของสินค้า โดยจะแสดงผลเป็นสี่ส่วนดังนี้:
  • สีเขียว : Stars, เป็นกลุ่มสินค้าที่ดีที่สุดในการสร้างกำไรและปริมาณการขาย
  • สีฟ้า : Traffic Builders, ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาในร้าน โดยเป็นสินค้าที่มีปริมาณการขายสูง แต่กำไรต่ำ
  • สีน้ำเงิน : Profit Generators, สร้างกำไร โดยเป็นสินค้าที่มีปริมาณการขายต่ำแต่มีผลกำไรสูง
  • สีแดง : Dogs, เป็นกลุ่มสินค้าที่มีกำไรต่ำและปริมาณการขายต่ำ
ผู้ใช้สามารถกำหนดได้เองว่าจะใช้ตัวแปรใด รวมทั้งเลือกว่าจะใช้ค่าเฉลี่ยหรือค่าคงที่ในการวิเคราะห์

ผลจากการวิเคราะห์นี้ช่วยให้การคัดเลือกสินค้าที่ต้องการนำออก (delisted), ต่อรองกำไรและตัดสินใจว่าสินค้าใดที่จะเน้นเพื่อส่งเสริมการขาย
Retail Floor Planner floorplan

การวิเคราะห์ร้อน/เย็น (Hot/Cold Analysis)
การวิเคราะห์นี้จะแบ่งสินค้าเป็น 7 กลุ่มเท่าๆ กัน โดยใช้ตัวแปรที่กำหนด เริ่มต้นจากกลุ่มสินค้าที่ “ร้อนที่สุด” ซึ่งจะแสดงเป็นสีแดง และกลุ่มสินค้าที่ ”แย่สุด” จะแสดงเป็นสีน้ำเงินเข้ม

ผู้ใช้สามารถเลือกตัวแปรต่างๆในการวิเคราะห์ได้ ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย, กำไร หรือปริมาณการขาย

การวิเคราะห์นี้จะต่อยอดจากการวิเคราะห์แบบบน/ล่าง ทำให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมของสินค้าได้ทั้งหมด
Retail Floor Planner floorplan

ตัวอย่างการวิเคราะห์
ผู้ใข้สามารถเลือกได้ว่าจะวิเคราะห์ KPI ของทั้งกลุ่มสินค้า หรือเพียงแค่บางส่วน โดยการวิเคราะห์นี้สามารถบันทึกในรูปแบบ Excel เพื่อนำไปใช้งานต่อได้

อีกทางเลือกหนึ่งคือการบันทึกลงในคลิบบอร์ดแล้วนำไปวางในแอพลิเคชั่นที่ต้องการเช่น PowerPoint, Excel หรือ Word.
Retail Floor Planner floorplan

รายงานและการวิเคราะห์ใน Excel
Retail floor Planner สามารถเชื่อมโยงกับ Excel เพื่อการวิเคราะห์และทำรายงานแบบมืออาชีพ โดยใช้เทมเพลทสำเร็จรูปที่มาพร้อมกับซอฟท์แวร์ ทำให้คุณสามารถสร้างรายงานได้อย่างทรงพลังโดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมนี้