Hem
Retail Floor Planner
Optimala resultat med en balanserad butiksplan
BUTIKSPLANER SOM KOMMERSIELLT VERKTYG
Historiskt har butiksplaner, eller butikslayouter skötts av tekniska eller drifts-avdelningar, medan de kommersiella aspekterna och kundens behov ofta har kommit i andra hand.

Inte längre!

Retail Floor Planner erbjuder den saknade länken mellan arkitekter, formatansvariga och kategorichefer, och binder ihop tekniska begränsningar, driftsmål, kedjeimage, övergripande kommersiell strategi och kategoristrategier på ett enda ställe. Vilket gör att du proaktivt kan hantera alla dessa i det slutgiltiga mötet mellan Category Management och drift.

EFFEKTIVITET I PLANERING OCH DRIFT
Genom att kombinera alla dessa aspekter på att bygga om en existerande butik, eller skapa en helt ny butik på ett ställe, kan du:
  • Förbättra ekonomiska resultat genom att avsätta rätt plats och utrymme till alla kategorier
  • Förkorta ombyggnadstiden vid butiksombyggnader, eller öppna en ny butik snabbare
  • Öka effektiviteten i planering, beställning och hantering av erforderligt inredningsmaterial
  • Säkra att din kedjeimage speglas konsekvent i dina butiker
  • Erbjuda konsumenterna en bättre shoppingupplevelse genom en logisk butiksplan med naturliga grann-kategorier
LÄNK TILL ANDRA SYSTEM OCH PROCESSER
Retail Floor Planner erbjuder flexibla möjligheter att lägga in ytterligare data i dina butiksplaner genom att man kan importera data från ett Excel-ark. Denna data kan komma från t ex dina interna IT-system, som affärssystem eller ekonomisystem, ett marknadsundersökningsföretag, eller en kombination av alla dessa.

SIMULERA VERKLIGHETEN FÖR BÄTTRE RESULTAT
Retail Floor Planner låter dig återspegla verkligheten på ett snabbt och enkelt sätt. Fysiska begränsningar som väggar och pelare definieras kvickt. Sen kommer de ytor som används för varuexponering, som väggsektioner, gondoler, frysdiskar, etc. Möjligheten finns att använda en teknisk ritning från en programvara som AutoCAD som bakgrund.

I nästa steg placerar du alla kategorier på sina platser, ger dem den yta de behöver, utifrån vilket utrymme som finns tillgängligt.

TA FAKTABASERADE BESLUT
Den visuella butiksplanen ger i sig själv kunskap om utrymmesandel per kategori, varugrupp eller avdelning. Dessa andelar kan sedan jämföras med allmänna marknadsandelar eller referensbutiker, och avvikelser kan användas som underlag för kommersiella diskussioner och förslag. Dessutom kan man ta fram detaljerade rapporter om behov av inredningsmaterial så att man kan beställa material på ett effektivt och ekonomiskt sätt, och så att förseningar på grund av saknad utrustning undviks, samtidigt som man slipper slösa pengar på onödig inredning som hyllor, spjut och liknande.

När man har ekonomisk information, kan Retail Floor Planner stödja utvecklandet av ett faktabaserat förslag genom kraftfulla och ändå lättanvända what-if simuleringar:
  • Man kan snabbt få kunskap genom att jämföra faktiskt utfall i omsättning och vinst med budget eller t ex föregående år
  • Antal sålda enheter kan användas för att identifiera heta och kalla områden i butiken, så att man kan se var personalen behöver hålla ett extra öga på att det finns tillräckligt mycket lager i hyllorna, och var sådant som skyltar och utrymmesfördelning behöver ses över
  • Mått som omsättning och vinst per hyll-cm eller hyll-yta kan användas för att omvärdera utrymmesfördelning mellan kategorierna
På det här sättet kan du maximera förtjänsten på din värdefulla butiksyta, samtidigt som kundnöjdheten ökar.