Home
Retail Floor Planner
Optimale resultaten met een uitgebalanceerde winkel lay-out
Winkelindeling als commercieel hulpmiddel
Traditioneel worden winkelinrichtingen, of floorplans, gedreven door technische en operationele afdelingen. Hierdoor zijn commerciële aspecten en de consument vaak nauwelijks meer dan een gedachte achteraf.

Niet langer!

Retail Floor Planner biedt de missende link tussen architecten, Formule Managers en Category Managers. Het brengt technische beperkingen, operationele doelstellingen, formule imago, de algemene commerciële strategie en doelstellingen op categorie-niveau samen op één plaats. Beheer al die elementen proactief in de ultieme samenkomst van Category Management en operationele activiteiten.

Commerciële en Operationele Efficiëntie
Door al deze onderdelen van het ombouwen van een bestaande winkel, of het openen van een nieuwe winkel op één centraal punt te combineren kunt u:
  • Consumenten een betere winkelervaring bieden door een logische indeling en presentatie van het assortiment
  • Zeker stellen dat het imago van de formule op consistente wijze terugkomt in de indeling van de winkel
  • Financiële resultaten verbeteren door de juiste ruimte en locatie aan alle categorieën toe te kennen
  • De sluiting van een winkel tijdens de ombouw verkorten, of een nieuwe winkel sneller openen
  • Efficiëntie in planning, bestellen en verwerken van benodigd stelling materiaal verbeteren
Link met andere systemen en processen
Retail Floor Planner biedt flexibele mogelijkheden om gegevens aan uw winkelindelingen toe te voegen via een directe link met Microsoft Excel. Deze gegevens kunnen komen vanuit uw interne IT-systemen (bijv. ERP), van een marktonderzoeksbureau, of een combinatie daarvan.

Indien een nauwe integratie is gewenst met de interne IT-systemen of processen, is het tevens mogelijk om de schappenplannen op te slaan in een relationele database. Zie de Retail Merchandising Center brochure voor meer details.

Simuleer realiteit voor betere resultaten
Met Retail Floor Planner wordt op een eenvoudige en snelle wijze de werkelijkheid nagebootst. Fysieke beperkingen als muren en pilaren zijn snel gedefinieerd. Voeg daarna merchandise gebieden als stellingen, vriezers, etc. toe. Optioneel gebruikt u een technische tekening uit bijv. Autocad als achtergrond.

Completeer het geheel door categorieën te plaatsen met de ruimte die zij nodig hebben in de stellingen.

Neem weloverwogen beslissingen
De visuele winkelindeling kan reeds inzicht geven in het aandeel van ruimte per categorie, merchandise groep of afdeling. Deze aandelen kunnen vergeleken worden met algemene marktaandelen en afwijkingen kunnen de basis vormen voor commerciële discussies en voorstellen.

Als informatie over financiële prestaties beschikbaar is, kan Retail Floor Planner via krachtige simulaties ondersteuning bieden aan het uitwerken van een financieel onderbouwd voorstel:
  • Vergelijking van actuele resultaten zoals verkopen of winst versus budget of vorig jaar kunnen snel inzicht geven in de prestaties van de gekozen indeling
  • Verkopen in stuks kan gebruikt worden om drukke en stille delen van de winkel te identificeren, op basis waarvan personeel extra aandacht aan schapvoorraad kan geven, of waar zaken als indeling of signage aandacht behoeft
  • Kengetallen als Omzet of Winst per strekkende of vierkante meter kunnen gebruikt worden om de toegekende ruimte per categorie te heroverwegen
Op deze manier is het mogelijk het maximale rendement uit uw waardevolle vloeroppervlak te krijgen en tegelijkertijd de klanttevredenheid van de shoppers in uw winkel te verhogen.

Voor de ombouw van een bestaande of bouw van een nieuwe winkel kunnen gedetailleerde rapporten gemaakt worden over de benodigde stellingmaterialen, waarmee deze efficiënt gebudgetteerd en besteld kunnen worden. Hiermee wordt zowel vertraging door missende materialen, als onnodige uitgaven door teveel besteld materiaal voorkomen.