Analyses
Retail Floor Planner
Optimale resultaten met een uitgebalanceerde winkel lay-out
Voorbeelden van visuele en financiële analyses
Onderstaande voorbeelden van visuele en financiële analyses geven een indruk van de functionaliteiten die Retail Floor Planner biedt ter ondersteuning van de beslissingen die genomen moeten worden bij het vaststellen van het optimale assortiment en het toekennen van de beschikbare verkoopruimte.

Beste/Slechtste Analyse
In dit voorbeeld worden de best verkopende categorieën die samen 20% van de omzet genereren in groen weergegeven. De slechtst presterende categorieën, hier 10%, zijn in het rood.

De gebruiker kiest bij deze analyse de variabele (omzet, winst, volume) en de percentages.

Het is eventueel ook mogelijk alleen de beste of alleen de slechtste categorieën er uit te lichten.

Aan de hand van deze analyse kan gecontroleerd worden of de meest kostbare winkelruimte inderdaad toegekend wordt aan de meest "belangrijke" categorieën.
Retail Floor Planner floorplan
Boven/Onder Target Analyse
Bij de onder/boven target analyse wordt de werkelijke prestatie vergeleken met de doelstelling.

De gebruiker stelt bij deze analyse de acceptabele marges vast, waarna Retail Floor Planner de categorieën volgens die voorwaarden kleurt:
  • Donker Rood: een zware mate van onder de doelstelling
  • Licht Rood: een lichte mate van onder de doelstelling
  • Wit: in lijn met de doelstelling
  • Licht Groen: een lichte mate van boven de doelstelling
  • Donker Groen: een zware mate van boven de doelstelling
Aan de hand van deze analyse kan snel inzicht gekregen worden welke delen van de winkel goed en minder goed presteren.
Retail Floor Planner floorplan

Quadrant Analyse
In dit voorbeeld worden de de variabelen Marge en Volume tegen elkaar uitgezet en de prestaties van elke categorie vergeleken met het gemiddelde van de hele winkel. De resulterende 4 kwadranten geven het volgende weer:
  • Groen: Stars, de toppers in het assortiment met een hoog volume en een hoge marge
  • Licht Blauw: Traffic Builders, categorieën met een hoog volume, maar met een relatief lage marge
  • Donker Blauw: Profit Generators, categorieën met een relatief laag volume, maar een hoge marge
  • Rood: Dogs, de probleem-categorieën met een laag volume en een lage marge
De gebruiker kan bij deze analyse kiezen uit een aantal variabelen en of de vergelijking gemaakt moet worden met het gemiddelde van de categorie of met een ingegeven constante.

Aan de hand van deze analyse kan besloten worden welke categorieën er moeten verdwijnen, waar er aan de marge gewerkt moet worden, waar het volume verbeterd moet worden en welke categorieën gekoesterd moeten worden.
Retail Floor Planner floorplan

Thermometer Analyse
Bij deze analyse worden de categorieën in 7 gelijke groepen verdeeld aan de hand van de door de gebruiker geselecteerde variabele, in dit voorbeeld de verkopen in aantallen, als een indicatie voor het aantal klanten dat in de categorie koopt. De "heetste" categorieën, de best presterende, zijn vuurrood. De slechtst presterende categorieën zijn "ijskoud", oftewel donker blauw.

De gebruiker kan bij deze analyse uit verschillende variabelen kiezen.

Deze analyse biedt feitelijk een verdere verfijning van de Beste/Slechtste Analyse door alle categorieën te rangschikken. De gebruiker krijgt een goed beeld waar goed en minder goed presterende categorieën zich bevinden. Hierdoor is het mogelijk beter geïnformeerde beslissingen te nemen over het toekennen van de ruimte en de locatie van categorieën.
Retail Floor Planner floorplan

Interactive Scorecard
Via een interactieve dialoog kan heel snel van het hele assortiment of segmenten daarvan een scorekaart met de belangrijkste kengetallen gemaakt worden. Deze analyses kunnen bewaard worden, om daarna via de Excel-rapportages verder verwerkt te worden.

Het is ook mogelijk om de analyse direct naar het klembord te kopiëren en daarna in een andere applicatie zoals Word, Excel of PowerPoint te plakken.
Retail Floor Planner floorplan

Excel Rapportages & Analyses
Retail Floor Planner biedt een directe verbinding met Excel voor het maken van professionele analyses en rapportages. Door gebruik te maken van de standaard templates, kan elke gebruiker zelfs zonder enige Excel-kennis krachtige rapporten genereren.

Het is uiteraard ook mogelijk om additionele, op maat gemaakte templates toe te voegen, of op een ad-hoc manier de gegevens verder te analyseren.